Фолклорна група Слобода

Фолклорна група СЛОБОДА је формирана у марту 2000. као групе Српске народне одбране са 12 плесача и за мање од две године је чланство повећана на 30 чланова. Група изводи различите кореографије Србије у циљу очувања српске обичаје кроз традиционалне народне игре.

Група ораганизује радионице које су отворене за јавност и од велике су помоћи не само играчима српског фолклора већ и других фолклорних кореографа, плесних група и појединаца.

Сајт групе Слобода можете посетити на адреси

www.slobodafolk.org

Штампа