Резолуције 58. Конгреса СНО

Чикаго, Видовдан 1999

Резолуција 1 - БУДУЋНОСТ СРПСКЕ ДРЖАВЕ И НАЦИЈЕ

С обзиром:

ОДЛУЧУЈЕМО да ће Српска народна одбрана у Америци активно подстицати у Отаџбини:

Резолуција 2 - ЗДРАВСТВО И ДОБРОБИТ СРПСКОГ НАРОДА

С обзиром:

ОДЛУЧУЈЕМО да це Српска народна одбрана у Америци обновити свој Хуманитарни одбор као стално тело Изврсног одбора, а цији це председник бити изабран од тог тела или именован од стране Изврсног одбора, са овласцењима да прикупља средства у име СНО за хуманитарне сврхе.

Резолуција 3 - СРПСКО-АМЕРИЧКИ ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

С обзиром:

ОДЛУЧУЈЕМО да Српска народна одбрана у Америци оснује Стални одбор за медије и односе са јавношћу, као телом Извршног одбора, са пуним овлашћењима да испуњава одговарајуће задатке и одговорности.

ПОТПИСНИЦИ ОДБОРА ЗА РЕЗОЛУЦИЈЕ:

Илија Р. Лубарда, Ана Павићевић, Момчило Д. Петровић

Штампа