Календар догађаја Српске народне одбране за 2015.

Главне активности Српске народне одбране за 2015. годину биће:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штампа