Резолуција 55.-тог конгреса СНО за источне државе САД

55-rezolucija-id

Делегати 55-ог Конгреса С.Н.О. за Источне државе Америке, окупљени у Кливленду, Охајо, 23. октобра 2010. год., доносе следећу  

Р Е З О Л У Ц И Ј У:

Свесни тешкоћа у којима се српски народ у Србији и другим српским  земљама још увек налази Српска народна одбрана у Америци наставља да стоји раме уз раме са својим народом и својом напаћеном Црквом као што је увек стајала.

Поздрављамо Његову Светост патријарха српског господина Иринеја честитајући му на  недавном свечаном устоличењу у древној и славној Пећкој Патријаршији, у нади да ће храбро али мудро да води Српску православну цркву Светосавским путем, Цркву којој прети опасност и споља и изнутра.

С.Н.одбрана није сагласна са позивањем римског папе у посету Србији све дотле док се Римокатоличка црква на коленима не извине стотинама хиљада српских жртава мучених и погубљених за време тзв. Независне државе Хрватске у Јасеновцу, Јадовну и осталим стратиштима српског православног народа.

Поздрављамо Републику Српску која се храбро бори за свој српски идентитет на историјским српским пределима, упркос бесомучним покушајима муслиманског Сарајева и њима наклоњеном Западу да Републику Српску силом натерају у вештачку творевину Босанско-Хрватске федерације.

Поздрављамо измучени српски народ на Косову и Метохији, а њихове духовне вође подстичемо да више воде рачуна о историјском и духовном наслеђу Косова, а мање о жељама и циљевима антисрпског Запада и уласку у Европску Унију.

С правом захтевамо од Владе Републике Србије да мудро води српски народ и омогући му економски и духовни препород за који је дошао већ последњи час.

У српској престоници још увек се под стражом чува гроб комунистичког србождера Тита, а гроб српског мученика и првог герилца Европе против Хитлера, генерала Драже Михаиловића, још увек није пронађен.

Поздрављамо Централни одбор Српске народне одбране у Чикагу на челу са дугогодишњим председником Славком Пановићем у нади да никада не скренемо са пута који су још одавно зацртали славни преци ове витешке српске организације.

Поздрављамо све Србе у расејању да никада не изгубе из вида ко су и одакле су, ко су им пријатељи, а ко непријатељи. Очувајмо јединство и слогу да би тиме очували све оно што нас чини Србима и православцима.Сачувајмо оно што су генерације Срба у расејању знојем и личним одрицањима створиле за своје потомство.


Одбор за Резолуцију:

Н. Марић, М. Миленковић, В. Соковић, М. Петровић

RESOLUTION  

Of  the 55th Convention of the Serbian National Defense for the Eastern American States


Delegates of the 55th S.N.D Convention for the Eastern American States, gathered this Oct. 23rd, 2010, in Cleveland, Ohio, do hereby issue the following

R E S O L U T I O N:

Aware of the difficulties still prevailing in Serbia proper and other Serbian lands, the Serbian National Defense of America continues to stand shoulder to shoulder with its people and its tormented Church, the way it always stood.


We salute His Holiness Serbian Patriarch Mr. Irinei and congratulate Him on the enthronement at the ancient Pec Patriarchy, hoping that He will lead the Serbian Orthodox Church wisely and bravely St. Sava path, as it is being threatened both from without and within.

Serbian National Defense does not agree with the invitation of the pope from Rome to visit Serbia until the Roman Catholic Church, from their knees, issues an apology to hundreds of thousands of Serbian Orthodox victims tortured and murdered at Jasenovac, Jadovno, and other extermination camps of  the fascist Croatia.


We salute the Republic of Srpska which is bravely fighting for its Serbian identity in the historic Serbian regions, in spite of the relentless attempts of Muslim Sarajevo and its western allies to force the Republic of Srpska into an artificially created Bosnian-Croatian Federation.


We salute tormented Serbian people in Kosovo and Metohia, encouraging their spiritual leaders to pay more attention to the historical and spiritual legacy of Kosovo, and less attention to the goals and wishes of the anti-Serbian West and the joining of the European Union.


We rightfully demand from the Government of the Republic of Serbia to be wise in leading Serbian people, creating for them the long overdue economic and spiritual rebirth.

Serbian Capital is still guarding the grave of the communist Serb hater Tito, and there is still no trace of the gravesite of the Serbian martyr and the first anti Hitler guerrilla warrior, general Draza Mihailovic.

We salute the Central Committee of the Serbian National Defense in Chicago and its leader Mr. Slavko Panovic, hoping to never abandon the path which was established a long time ago by the famous leaders of this brave Serbian organization.


We salute all the Diaspora Serbs and urge them to never forget who they are and where they came from, who their friends, and who the enemies are. Let us maintain our unity and thus safeguard everything that makes us Serbs and Orthodox. Let us preserve everything that generations of Serbs in Diaspora, with sweat and great sacrifices, created for their posterity.


Resolution Committee:

N. Maric, M. Milenkovic,

V. Sokovic, M. Petrovic


Delegates of the 55th S. N. D. Convention for the Eastern States of America, Oct.23rd, 2010

Штампа Ел. пошта

  • SPC
  • Dijaspora
  • Svetigora
  • Save Displaced Serbs
  • Srbi za Srbe
© 2018 Портал Српске народне одбране у Америци. Сва права задржана.
Joomla! је слободан софтвер објављен под GNU General Public License.